Ocak'14 – Sayı: 51

         
   

2013'ün En İyi Buluşları!

CERN'in açıkladığı Higgs bozonunun varlığını kesinleştirmesi, beyin hücrelerinin ölmesini engelleyen proteinin bulunması, Harvard'ın kanat çırparak uçan mikro robotu ve bükülebilen pillerin icadı...

 

Ayın Röportajı: Akdeniz Üni. E-Çiftlik Projesi

İnternet üzerinden üretime katkı yapmak mümkün mü? Bunu nasıl yapabiliriz? Türkiye İnovasyon Haftası 2013’ün dikkat çeken röportajı Akdeniz Üniversitesi E-Çiftlik Projesi Destek Patent TV'de.

 

Türk Şirketleri Köklü Markaları Satın Aldı

2013, Türk şirketlerinin yabancı satın almalara ağırlık verdiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Şirketlerin tercihlerinde Batı’daki köklü markalar ilk sıradaydı. Gelişmiş ülkelerde küresel krizin devam etmesi...

   
           
           
   

Destek Patent 9. Şubesini İstanbul Merter’de Açtık

Türkiye’nin önde gelen patent ve marka vekillik kuruluşlarından olan Destek Patent, kuruluşunun 30’uncu yılında şube ağını genişleterek büyüyor. İstanbul Merter’deki yeni şubesinde Aralık 2013 tarihinden itibaren...

 

Yurtdışında Tasarım Tescili Gerekli mi?

Uluslararası pazarda kendisine yer edinmek isteyen ve özellikle ihracat yapan firmalarımız, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını korumalıdırlar. Bu yüzden İhracata konu ürünlerde yer alan görsel...

 

Makale - Markayı Güçlü Kılmak

Ülkemizde gelişmekte olan sektörlerin markaya bağlılığı, onu salt bir prestij unsuru olarak görmenin çok daha ilerisindedir. Gelişmekte olan ekonomilerin en belirgin özelliklerinden biri olan krizlerin...

   
           
   

TÜBİTAK'dan 10 üniversiteye Daha Teknoloji Transfer Ofisi Desteği

 

Ekonomi Hızlanacak, Sektörün Önü Açılacak

 

İnovasyon Döngüsünde Sınaî Mülkiyetin Önemi

   
   

İcat Yapan 10 Kadın

 

Fiat'tan Dev Satın Alma!

 

Anadolu Üni. Deterjansız Bulaşık Yıkama Cihazı