Yasemin Özlük

Uzman GörüşleriTasarımın Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması


Dünyada, sınai hakların bir kolu olan tasarım kavramı ve tasarım koruma bilincinin oturmuş olmasına karşılık, ülkemizde çoğu firma, hala tasarımlarını tescil ettirme girişiminde bulunmamaktadırlar. Bunun nedeni ekonomik şartlar olabileceği gibi, özellikle tekstil, mobilya vb. sektörlerde moda ve trendin hızla değişmesi de etken olabilmektedir. Hızla değişen moda trendleri karşısında üreticiler tasarımlarını tescil ettirme masraf ve zahmetine pek katlanmak istememektedirler. Ancak durum böyle olunca tescilsiz kullandıkları tasarımlarını başka firmalar kendi adlarına tescil ettirebilmekte ve tescili alınan tasarımı asıl hak sahibine yani o güne kadar o tasarımı tescilsiz olarak kullanan firma sahibine karşı silah olarak kullanabilmektedirler.

Örneğin, tecavüz fiilinin tespitini isteyebilmekte, tespitin ulusal gazetelerde yayınlatabilmekte, tecavüz olduğu iddia edilen tasarımların üretildiği makine ve teçhizatlara el konulmasını vs. isteyebilmektedir. Dolayısı bu durum, ilgili sektör piyasasında yıllarca üretim yapan ve belli bir itibar elde eden firmaları, tescilin başka birine geçmesi ile bir anda taklitçi pozisyonuna düşürülebilmektedir. Bun raddede, tescil almamış olan asıl hak sahibi sadece TTK 57/5 hükmüne ve 554 sayılı KHK’nin 43 (c) maddesine sarılabilmektedir.
 
Bu tarz durumlarda Ticaret Kanunun 57/5 hükmünde özellikle “… başkasının… iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak” bölümü asıl hak sahibi için önemli bir anahtar olmaktadır.

Böyle haksız bir durumun varlığı halinde, asıl hak sahibi 554 sayılı KHK nin 44/2 maddesi ve 43(c ) maddesine ‘Tescilli bir tasarım, sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın başvuru tarihi kendisinden önce ise’ dayanarak ve TTK 57/5 maddesini gerekçe göstererek haksız tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilmektedir. Ancak bilinmelidir ki, bu süreç başta kaçınılan tescil sürecinden daha zorlu ve daha maliyetli bir süreç olarak asıl hak sahiplerinin karşısına çıkmaktadır. Karşılaşılan bu haksız tescil sürecinde, maddi kayıpların yanında zedelenen itibarında onarılması da zaman alabilmektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al