Şubat 2014Patent İçin Vekil Yardımının Avantajları


Sanayinin herhangi bir kolundaki teknik problemlere getirilen teknik çözümlere “buluş” denilmektedir. Konusu buluş olan patent ise, sahibine buluşu üzerinden ekonomik fayda sağlayan ve koruma imkânı veren hukukî bir belge niteliği taşımaktadır. 

Marka ve patent kavramları çokça karıştırılmakla birlikte, araştırmalara göre pek çok firmanın bu iki kavram arasındaki farkı bilmediği görülmektedir. Patent buluş sahibinin, bulunan ürünü en az 7 en fazla 20 yıl üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olmakla birlikte marka bundan çok farklı bir kavramdır. Şöyle ki marka, satışa sunulan ürünler ve hizmetlerde ayırt ediciliği sağlamak amacıyla kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. 

Ayrıca patenti alınan bir ürünün tek başvuruyla tamamen korunabileceği gibi yanlış bir düşünce de bulunmaktadır. Yapılan buluş, büyük bir yenilik dahi olsa patent süreci, tamamen başvuru sırasında hazırlanan tarifname ve özellikle yapılan tüm yeniliklerin hak olarak verilmesinin talep edildiği istemler üzerinden yürümektedir. Bunun için de uzman bir vekilin yardımını almak son derece önem arz etmektedir. Çünkü tarifname başvurusundan sonra herhangi bir ekleme veya değişiklik yapmak mümkün olmamaktadır. Ayrıca eksiksiz yazılan bir tarifnamede istemler ustaca yazılmadıysa buluş tam anlamıyla korunamamaktadır. Bunun için de patent metninde anlatılan her şeyin koruma altında olmadığını bilmemiz ve hangi unsurların korunduğu konusunda uzman bir vekile danışarak daha sağlıklı şekilde öğrenmemiz gerekmektedir. Özellikle yurtdışında yapılacak Patent İşbirliği Anlaşması veya Avrupa Patenti başvurularında bir vekilden yardım almak neredeyse zorunlu hale gelmektedir. Bu, tabi ki de buluş sahibinin tek başına patent başvurusu yapamayacağını ifade etmemektedir. Ancak, patent vekili veya kurumu kullanılmadan yapılan başvurularda hak kayıplarının yaşanmamasının çok düşük ihtimal olduğu unutulmamalıdır. 

Patent başvuru dokümanı patent başvuru sürecinin en önemli bölümü olmakla birlikte bundan sonraki süreç bu belge üzerinden ilerleyecektir. Bu durumda patent başvurusuna başlarken ödenecek küçük miktarlardan kaçınmamalı ve özellikle yurtdışı başvurularda ‘Avrupa Patent Vekili’ unvanına sahip vekillerin yardımını almalıyız. Aksi takdirde harcadığımız emek, para ve zamanın boşa gidebileceğinin, buluş hakkımızın tamamen yanabileceğinin ve çeşitli hukuki yaptırımlara maruz kalabileceğimizin bilincinde olmalıyız. 

Güzel günler dileklerimle, 

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al