Ekim 2014Kazanmanın Şifresi: Patente Dayalı Ar-Ge


Patent, teknik problemlerin teknik çözümlerinin, ilan ile kamuya duyurularak yaygınlaşmasını sağlayan, belli bir süreliğine verilen tekel hakkıdır. Bu tekel hakkının belli bir süreliğine verilmesi ve kamuya duyurulmasından sonra bu teknik verilere erişimle teknolojik gelişmenin hızlanması sağlanmaktadır. Günümüz, teknolojik yarışların daha hızlı olduğu bir dönem geçirmektedir.

Yapılan yenilikler patentle korunurken, peş peşe gelen diğer yeniliklere yetişilememektedir. Bu durum da milyonlarca teknik veri ve yeniliğin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Bu kadar güzel zenginlik kaynağının bilincinde olanlar, bir altın madenini işlercesine yararlanmaktadır.

Hangi sektör olursa olsun, bir ürünü piyasaya çıkarmadan önce bir takım araştırmalar yapılmalıdır. Ürünün satışı ile ilgili araştırmaların yanında korunması için de çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar Sınaî Mülkiyet Hakları çatısı altında toplanmaktadır. Sınaî Mülkiyet Haklarını, Marka Tescilleri, Tasarım Tescilleri ve Patent Tescilleri oluşturmaktadır. Bir ürüne farklı isimler verebilir ve bunu koruyabilirsiniz. Ya da ürünün şeklini değiştirerek bunu koruyabiliriz.

Ama farklı bir teknik yenilik getirmek o kadar kolay olmamaktadır. Bundan dolayı patent ayrı bir yer tutmaktadır. Burada aklımıza gelecek iki nokta olmalıdır. Birincisi, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek patent başvuruları ile hem prestij hem de maddi kazanç sağlamaktır. Bunun için Ar-Ge çalışmalarının patent odaklı yapılması gerekmektedir.

İkinci nokta ise, Ar-Ge yapmadan nasıl patent başvurularından yararlanabilirim sorusu aklımıza gelecektir. Bunun cevabı, patent çalışmasının içinde yatmaktadır. Patent başvurularının çoğu, ne yazık ki, işlemler olumlu sonuçlandıktan sonra yıllık harçları ödenmemesi, belge ücretinin ödenmemesi, koruma sürecinin sona ermesi gibi nedenlerle iptal olmaktadır. Bunun sonucunda kamuya mal olarak, herkesin yararlanması sağlanmaktadır. Bundan yaralanmak için iyi bir patent araştırması yapılması gerekecektir.

Aslında patent araştırmaları yaparken yeni geliştirmelerin de yapılması içten bile değildir. Görüldüğü üzere her bir patent başka patentlerin doğmasının önünü açmaktadır. Bu durumda, koruma süresi dolmuş, kamuya mal olmuş eski başvurular tespit edilerek hayata geçirilebilir. Böylece, istenilen zenginlik elde edilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu araştırma esnasında tespit edilen uygulamaların, hayata geçirilirken bir takım sorunlarla karşılaşılabilmesidir. Böylece, yeni bir geliştirme yani yeni bir patent başvurusu gerekli hâle gelecektir.

Her zaman kazanmanın yolunun patent başvuruları ve patente değer çalışmalardan geçtiği görülmektedir. Hepimiz bu zenginlik kaynağının farkında olarak daha hızlı bir ekonomik gelişime katkı sağlamayız.

Güzel günler dileklerimle,

Kemal Yamankaradeniz
Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al