BlogDünyada Fikri Sınai Haklar Alanında Kadınlar


Temeli, kadın işçilerin toplumsal hareketlenmesine dayanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kutlamaların temel amacı; kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık yaratmak, çünkü ülkelere göre farklılık gösterse de günümüzde cinsiyet eşitsizliği hala devam ediyor.  

Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve üye ülkeler, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefini 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine dahil etmiştir.  

Fikri Sınai Haklar alanında kadınların katılım paylarına baktığımızda da cinsiyet eşitsizliği konusunda benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz.  
  
Kadınların tescil ettirdikleri patent sayısının bölgelere göre dağılımı ( WIPO verilerinden alınmıştır) WIPO verilerine göre son 10 yılda kadınların patent tescil oranında artış gözükmektedir, bu oran ülkeler ve bölgeler arasında değişiklik göstermektedir.  

Bu değişiklikte, kişi başına düşen GSYİH gibi ekonomik performans göstergeleri cinsiyet eşitsizliğini açıklayan bir kriter olarak görülmemektedir. Örneğin; Brezilya ve Meksika gibi orta gelirli ülkelerdeki eşitsizlik oranı Kanada, Danimarka gibi yüksek gelirli ülkelere göre daha azdır. Bunun yanında, Almanya, İtalya, Japonya ve Güney Afrika eşitsizlik oranı en fazla olan ülkelerdir.  

Sektörel olarak değerlendirdiğimizde ise; kadınların daha fazla patent başvurusu yaptığı alanlar fen bilimleriyle ilgili alanlar olarak gözüküyor. Biyoteknoloji, kimya, gıda alanlarındaki kadın, erkek başvuru sayılarında bir denge yaşanırken, çok az sayıda kadın mühendislik ile ilgili alanlarda patent başvurusunda bulunuyor.  

Genel olarak kadınların patent başvurularındaki olumlu artışa rağmen, aşağıdaki grafikte de göreceğiniz gibi 2070 yılına kadar dengeli bir tablo görmemiz zor görünüyor.             

Patent başvurularındaki cinsiyet dağılımı tahmin grafiği 
Sinem Kutay 
Head of Corporate Communications 
sinem.kutay@destekgroup.com.tr 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al