Hakan Özcan

Uzman GörüşleriAr-Ge Merkezlerinin Verimi İçin Literatür Taraması


Paradan bilgi üretmeye ar-ge denilse, bilgiden de para kazanmaya inovasyon denilse hata yapılmış olmaz sanırım. Para veya bilgi odağı gerek kişilerin gerek firmaların gerekse toplumun odağının göstergesidir. Eğer toplum para odaklı ise inovasyon ön planda olacaktır. Eğer toplumun odağı bilgiye dönük olursa ar-ge konusu ön planda olacaktır.

Ar-ge merkezlerinden beklenen faydanın elde edilebilmesi için süreç içerisindeki ar-ge yapmada kullanılan tüm parametrelerin gelişimi ve bu gelişimin paralel olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle ar-ge merkezi içerisinde tüm cihaz ve ekipmanları olması gerektiği gibi tedarik edip, bu cihazları doğru kişilerle ve doğru ar-ge metodolojiler (triz, taugchi vs.) buluşturamaz isek beklenen fayda sağlanamayacaktır.

Bir ar-ge merkezinde birincil ve ilk öncelikli yapılaması gereken işlem çalışılan konu ile ilgili “detaylı literatür taramasıdır”. Detaylı literatür taraması, rakip analizi, ürün tüketim analizi, yıllara göre ürün gelişim analizi, teknoloji transfer edilmesi gerekiyorsa hangi firma hangi kişi hangi ülke ile iletişim kurulması gerektiğini gösterecektir. Teknolojik literatür taraması eksiği olan bir ar-ge merkezinin yapacağı çalışmalarında dünyada da %23-30 oranında gerçekleşen tekrarlanan ar-ge olma ihtimali çok yüksektir. Bu konuda bir ar-ge merkezi kendine has yöntemler geliştirebilir.

Bir ar-ge yapılması ve bu ar-ge neticesi bir buluş ortaya konulabilmesi için ürünün geçmişinin çok iyi bilinmesi, eski tekniğe hâkim olunması gerekir ve zorunludur diyebiliriz.. Teknik bir probleme çözüm ararken öncelikle o problemin başkaları tarafından çözülüp çözülmediğinin araştırılması, hız yapmak istediğimiz sisli yolda görüş mesafemizin artmasını sağlayacaktır. Bizden önce birileri bu işe el atmış ise ve siz bu verilere ulaşmış iseniz bulduğunuz verileri uzman bir patent vekiliyle karşılıklı tartışarak ar-ge yapıp yapamayacağınıza veya hangi konuda ar-ge yapacağınıza karar verirsiniz.

Patent dokümanları teknik problemlere bulunan çözümlerin ve bu çözümler bulunurken var olan eski uygulamaların anlatıldığı yazılı dokümanlardır. Dünyadaki tarım dahil olmak üzere sanayinin bir çok dalı ile ilgili teknik bilginin %80’i patent dokümanlarında yeralmaktadır. Bu değerli hazine bu hazinenin yerini bilenlere bir tuş kadar yakındır. İnterneti olan bir bilgisayardan bu bilgileri ücretsiz olarak elde edebilirsiniz.

Hatta süresi dolmuş olan patentler artık topluma hibe edilmiş patent anlamına gelir. Bu patentleri incelediğinizde bazen sizin kullandığınız teknolojinin yıllarca önce başkaları tarafından uygulandığına bile şahit olursunuz.

Önceki uygulamalar neler? Neyi üretebiliriz? Neyi üretemeyiz? Hangi firma hangi patenti almış? İlerde veya hâlihazırda yurtdışına ihraç ettiğimiz veya yurtiçinde ürettiğimiz ürünler için patent koruması engeline takılır mıyız? Ve daha bir çok sorunun cevabı için patent araştırma sonuçları önemli bir gösterge olacaktır.

Ar-ge yapılacaksa, rakipler listelenip düzenli olarak teknoloji hareketleri (patent pörtföyleri) izlenmeli ve muhakkak patent araştırması yapılmalıdır. Her yıl dünyada milyonlarca patent başvurusu yapılmakta ve 18 ay içinde ilan edilmektedir. Maalesef bunların önemli bir kısmı daha önce yayınlanmış benzer başvurular yüzünden belge alamamaktadır.

Bu açıdan ileride belge alma şansı olmayan bir başvuruyu yapmamak, zaten varolanı yeniden keşfetme uğruna bir sürü zaman ve maliyet harcamamak için patent araştırmalarına özel önem verilmelidir. Yine bu tür bir araştırma size koruma süresi sona ermiş veya hala korunan benzer patentleri gösterecek, hatta patent hak ihlallerine girmenizi önleyebilecektir.

Özetleyecek olursak, patent ön araştırmaları yapılarak elde edebilecekleri kazançlar şunlardır:

  • Özellikle kendi sektörünüzdeki yeniliklerin tespiti, mevcut ürünlerinizi ve Ar-Ge projelerinizi etkileyebilecek önemli buluş alanlarının keşfi
  • Rakip teknolojilerin izlenmesi, pazara yeni giren firmaların tespiti
  • Eski teknolojilerin geliştirilmesi sonucu ürüne patent almaya çalışılarak gereksiz patent maliyetlerine girilmesini engellemek,
  • Tekerleğin yeniden icadına ve dolayısıyla gereksiz ar-ge maliyetlerinin önüne geçilmesi, yani zaman, para ve işgücü kaybının önlenmesi
  • Koruma süresi biten veya yenilemesi yapılmayan patentlerin tespit edilerek kamuya mal olan buluşlardan istifade edilmesi,
  • Firmaların sahip olduğu patentleri, koruma sahalarını ve geçerli olduğu ülkeleri inceleyerek, patentli teknolojilerdeki hukuki riskin tespiti
  • Yapılan yeniliklerin patentle koruma altına alınıp alınamayacağının ve mevcut bir patentin nasıl geliştirilebileceğinin tespiti, problem çözümünün hızlandırılması
  • Gelişmiş sınıflandırma teknikleri sayesinde diğer teknik literatüre oranla çok daha hızlı ve kolay araştırma yapılmasının mümkün olması.

Literatür taramasından uzak bir ar-ge merkezi verimli olmayacaktır. Ar-ge merkezlerinin verimli çalışması ise literatür taramasındaki başarıyla doğru orantılıdır.


Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Marka

En Değerli Mülkünüz Markanız...
Bilgi Al

Patent

Patentle daha çok kazanın!
Bilgi Al

Coğrafi İşaret

Şehriniz
Değeriniz Olsun!
Bilgi Al

Endüstriyel Tasarım

Farkınız, tasarımınız!
Bilgi Al

Marka Değerleme

Ölçülmeyen değer, büyüyemez!
Bilgi Al

MarkArt

Marka Bulma
Sanatı...
Bilgi Al